Active Media Europe s.r.o.

Adresa:
Na Najmanské 44/3, 710 00 Ostrava

Telefon:
+420 777 746 953

E-mail:
info@active-media.cz